Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser

Cookie og privatlivspolitik

PriceRunner PrisMatch


Salgs- og leveringsbetingelser pr. 01-01-2022

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra NextBuy - Blåkjærsvej 10 - 7000 Fredericia, kundeservice@gayprideshop.dk, CVR nr. 36 29 02 93, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og NextBuy, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.


Leverancens omfang
På nærværende betingelser erhverver du de(n) vare(r), som er beskrevet i ordrebekræftelsen.

Pris og betaling
I vores netbutik kan du betale med Visa/Dankort, Visa, MasterCard, og VisaElectron
Der betales ikke betalingsgebyr for betaling med betalingskort udstedt indenfor EU.
Betalingen for bestillingen trækkes først fra dit betalingskort, når bestillingen bliver afsendt.
Alle priser i netbutikken er angivet inklusiv moms. Når du har foretaget en bestilling vil du efter købets afslutning, modtage en ordrebekræftelse som sendes til den af dig oplyste mailadresse.

Leveringstid og fragt
NextBuy betragter ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl, herunder eventuelt angivet Flexleverings placering, Modtagerflex placering eller på udleveringsstedet. NextBuy sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af pakken holde dig som kunde skadesløs. Bortkomst efter forsendelsen er leveret til Flexleverings placering eller Modtagerflex placeringen dækkes ikke.

Forsendelse af pakker sker med PostNord. Normal leveringstid for lagervare er 1 - 3 hverdage (mandag - fredag). Skulle der være ændringer til leveringstiden på bestilte vare, vil du blive kontaktet m.h.p. at aftale ny leveringstid eller ophævelse af købet. Du er berettiget til på ethvert tidspunkt at annullere bestillingen inden afsendelsen har fundet sted.

Risikoen for varerne
Risikoen for de bestilte varer overgår til dig ved modtagelsen af pakken herunder ved aflevering på Flexleverings placeringen, Modtagerflex placeringen eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.

Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den fremsendte faktura, skal du reklamere inden for rimelig tid. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.

Fortrydelsesret
Du kan i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler fortryde købet. Dette forudsætter, at du senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget bestillingen, meddeler os at købet fortrydes. Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt under én ordre. Bemærk, at du ikke får leveringsomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.
Hel eller delvis fortrydelse af et køb kan gøres ved at fremsende standardformularen for fortrydelse, som er vedhæftet din ordrebekræftelse eller udfylde denne online på dette link. Herefter skal varerne returneres til os senest 14 dage efter meddelelsen om fortrydelse er afsendt. 

Varens stand, når du sender den retur
Ved produkter til intim brug bortfalder fortrydelsesrettet, hvis forseglingen/emballagen brydes - dette sker af hygiejniske årsager og i overensstemmelse med Lov om forbrugeraftaler §18.
For vare, som ikke er til intim brug (fx batterier, kalendere, tøj etc.) gælder de almindelige regler om værdiforringelse, hvor du hæfter for forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi
Salgsværdien for vare til intimbrug, formindskes med 100% såfremt emballagen har været åbnet og/eller plomberingen/folie er brudt.

Udgiften til fragt i f.m. udnyttelse af fortrydelsesretten afholdes af dig. Tilbageførsel af penge vil ske senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om returnering. Dog kan tilbagebetalingen tilbageholdes indtil varen er returneret, eller køber har fremlagt dokumentation for, at varen er sendt retur. Er der ligeledes en konkret formodning om værdiforringelse ved returvaren, kan refunderingen ligeledes afvente modtagelsen af returvaren. Tilbageførsel af penge vil altid ske til det betalingskort som blev benyttet i forbindelse med bestillingen.

Vores retur adresse er: NextBuy, Blåkjærsvej 10, 7000 Fredericia. Omkostninger ved returnering påhviler køber. NextBuy modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

I henhold til lov om forbrugeraftaler, skal du kunne bevise, at du har sendt en udtrykkelig meddelelse om, at du vil fortryde købet, bevise at varen er returneret samt betale returforsendelsen. Du har således ansvaret for forsendelsen, hvis du sender denne retur. Er varen således beskadiget i f.m. returneringen eller har forseglingen været brudt på intimprodukter, vil der være sket en værdiforringelse som du hæfter for. Det anbefales altid at tilbagesende forsendelser som pakke via PostNord, da du herved kan bevise at varen er returneret samt eventuelle skader/bortkomst derved kan dækkes af PostNord.

Undlader du at afhente din pakke eller nægter du modtagelse af pakken, skal du sende en udtrykkelig meddelelse om, at du vil fortryde købet samt betale returforsendelsen. Du er forpligtet til at afholde udgiften for returneringen jf. Lov om forbrugeraftaler. PostNords gebyr for håndtering af en ikke afhentet/modtaget pakke (customer return) vil blive modregnet i returbeløbet inden refundering. Gebyret er 69 kr. inkl. moms og dækker PostNords gebyr for at returnere en ikke afhentet/nægtet modtaget pakke forsøgt leveret i Danmark. Beløbet er uafhængig af hvilken leveringsform der oprindeligt blev valgt.

Ved pakker forsøgt leveret til lande uden for Danmark, er PostNords gebyr identisk med den fragtpris som blev betalt ved bestillingen. Beløbet modregnes i returbeløbet inden refunderingen udføres.


Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet. Måtte du herudover ønske yderligere rådgivning fra vores side, er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.

Reklamationsret
Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb. Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. Du skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. I forbindelse med reklamation formodes fejl indtil 12 måneder efter leveringen at have været til stede på leveringstidspunktet, med mindre der kan sandsynliggøre andet, og hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der tyder på, at du selv har været skyld i fejlen, eller med mindre der er tale om en vare med en forventet levetid på under 12 måneder.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Mangelansvar
NextBuy mangelsansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan du stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentlig) eller få et passende afslag i prisen. NextBuy kan dog, hvis du vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.

Ansvarsbegrænsning
NextBuy påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

Produktansvar
NextBuy er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

Persondatapolitik
Når der afgives en bestilling i vores netbutik, benyttes de angivne oplysninger således: Navn, adresse, postnummer og by: Bruges til forsendelesformål i forbindelse leveringen af din bestilling samt til faktura udarbejdelse.
E-mail: Bruges til at kontakte dig i forbindelse med behandling af bestillingen - eksempelvis ved problemer, fremsendelse af ordrebekræftelse, faktura og track and trace beskeder.
Mobilnummer: Hvis oplyst, benytter PostNord dette til fremsendelse af Track and Trace beskeder omkring leveringen af din pakke.
Navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer videregives til PostNord, således de er i stand til at kunne levere pakken til dig

Personoplysningerne registreres hos NextBuy og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på https://www.gayprideshop.dk er NextBuy.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på kundeservice@gayprideshop.dk

Vi bruger cookies og lignende teknologier til at indsamle oplysninger om de sider du besøger, links du klikker på og andre handlinger der foretages på vores webside, i annoncer, sociale medier og emails. Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies fremgår dette i vores Cookie og privatlivspolitik.

Vi sender ikke uopfordrede e-mails ud. Nyhedsbreve m.v. vil således alene blive fremsendt til dig, såfremt der sker tilmelding til denne service på vores i vores netbutik. Du kan til enhver tid fravælge modtagelse af reklamer. Det vil fremgå af nyhedsbrevet, hvorledes dette kan ske.
Når du køber hos os registreres din IP-adresse og købstidspunktet hos Nets, Teller eller ViaBill, som er vores leverandør af betalingsløsningen. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort samt chikane bestillinger.
Har du købt en vare hos os har vi ifølge SKAT/regnskabsloven pligt til at opbevare regnskabsinformationer i minimum 5 år.

Klageadgang 
Hvis du er utilfreds med en vare skal du rette henvendelse til kundeservice@gayprideshop.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning i fællesskab kan du indgive en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage på EU's klageportal skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@gayprideshop.dk.Pricerunner PrisMatch betingelser pr. 01-01-2017

Nedenstående Pricerunner PrisMatch betingelser gælder for alle leverancer fra NextBuy - Blåkjærsvej 10 - 7000 Fredericia. - CVR nr. 36 29 02 93, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og NextBuy, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere. Pricerunner PrisMatch betingelserne gælder fra og med 1. januar 2017.

De bedste og billigste priser på sexlegetøj

Se hvordan du altid kan få markedets laveste priser. Vi giver dig naturligvis de bedste priser på sexlegetøj, glidecreme, film og andet erotisk udstyr. Vores prissammenligning tager udgangspunkt i de priser som de førende, inden for erotik og sexlegetøj på internettet, tilbyder. Den nemmeste måde at sammenligne disse er på pricerunner.dk, hvorfor vi kalder vores service for Pricerunner PrisMatch. Da vores butikker har et stort udvalg af sexlegetøj er det desværre ikke alle varer, som vi har kunne finde prissammenligninger på, men uanset hvad får du stadig dit sexlegetøj til lavpris hos os. Skulle du alligevel finde en vare billigere pricerunner.dk har vi indført Pricerunner PrisMatch på alle produkter i vores butikker - gælder dog ikke på fragt- og forsendelsesomkostningerne som i forvejen er blandt de billigste på markedet. Læs iøvrigt om vilkår og betingelser nedenfor.

Vilkår og krav
For at Pricerunner PrisMatch kan træde i kraft er der nogle få betingelser som skal være opfyldt. Pricerunner PrisMatch gælder for et identisk produkt. Pricerunner PrisMatch gælder kun for produkter som sælges gennem internet butikker, hvor virksomheden fysisk er placeret i Danmark og underlagt dansk lovgivning - det er et krav at den pågældende butik er momsregistreret og har et gyldigt CVR-nummer på internet siden som dokumentation. Pricerunner PrisMatch gælder for priser fundet på identistiske produkter på prissammenligningssitet pricerunner.dk. Det er ligeledes et krav at den pågældende butik overholder de til enhver tid gældende regler vedr. nethandel - herunder, men ikke begrænset hertil, fortrydelsesret og rettigheder for forbrugeren ved returnering af produkter. Pricerunner PrisMatch gælder ikke for produkter som er omfattet af specielle salgsformer som udsalg, tilbud, ophørsudsalg, slagtilbud og lignende salgsformer. Pricerunner PrisMatch gælder ikke for fragt- og forsendelsesomkostningerne. Det er at krav at den lavere pris i konkurrentens internet butik skal kunne opnåes og være frit tilgængelig for alle kunder, uden at tilkøbe medlemsskab, være medlem af bonusklub eller lignende ordninger som kræver at kunden er registreret eller har andre udgifter eller gebyrer i den forbindelse. Prismatch skal udnyttes ved gennemførsel af bestillingen. Pricerunner PrisMatch gælder udelukkende de butikker som Pricerunner direkte linker til - er der ikke et direkte link på Pricerunner til konkurrentens produktside indgår denne ikke i Pricerunner PrisMatch konceptet.

Hvorfor benytte Pricerunner PrisMatch
Når du udnytter Pricerunner PrisMatch sikrer du dig at du køber varen til den laveste pris som du har kunne finde på pricerunner.dk og dermed formodenlig på det danske marked, da pricerunner.dk omfatter stort set alle vores konkurrenter. Samtidig får du glæde af at kunne bestille andet billigt sexlegetøj og udnytte vores gratis levering samt have din køb beskyttet under e-mærket. Vores efterfølgende kundeservice er også et godt argument for at bestille sexlegetøj til markedets laveste priser i vores butikker. Samtidig med udnyttelsen af Pricerunner PrisMatch gør det, at du handler i en af vores Internet butikker, at du opnår et af markedets laveste fragtomkostninger - med mulighed for gratis levering. Skulle du have spørgsmål til Pricerunner PrisMatch, kan du naturligvis altid kontakte vores kundeservice.

Vi opdatere prisen løbende
Vi opdatere løbende priserne, men du kan naturligvis opleve tilfælde hvor dette endnu ikke er sket. I sådanne tilfælde bedes du skrive til kundeservice forud for din bestilling med detajler om dit prismatch. Angiv hvilken vare du ønsker PrisMatch på - indsæt eventuelt link til PriceRunners sammenligningsside hvor du har fundet produktet til en en lavere pris. Kundeservice gennemgår herefter dit PrisMatch, hvorefter vi enten godkender dette eller fremsender dokumentation for hvorfor PrisMatch ikke kan godkendes.